دوره های مدرسپایه

نام

بیژن نصیری اعظم

مدرس

تخصص

مدیر عامل موسسه دانش بنیان نوفن حامی البرز – مستقر در پارک علم و فناوری البرز – کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی در ارائه خدمات مالکیت فکری به شرکت های دانش بنیان – کارگزار معاونت علمی و ستاد نانو در حوزه تبادل فناوری – نماینده ایفیا در سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO  و پروژه حمایت از اختراعات سبز (WIPO GREEN – The Marketplace for Sustainable Technology ) – عضو کمیته جشنواره ایده های برتر هفته پژوهش استان البرز – مسئول مالکیت فکری مرکز رشد دانشگاه علمی کاربردی قند کرج

مطالب برای موسسه نوفن حامی محفوظ است.