کارگاه حمایت بین المللی اختراعات و دعاوی مالکیت صنعتی

توضیحات

پژوهشگر گرامی، در این بخش می توانید اطلاعات بیشتری در مورد کارگاه مالکیت فکری و حمایت بین المللی از اختراعات و نحوه طرح دعاوی مالکیت صنعتی که در مرکز توسعه فناوری پارک فناوری پردیس برگزار می شود کسب کنید.

 

بخش “حمایت بین المللی” این کارگاه توسط آقای بیژن نصیری اعظم (مدیر عامل موسسه نوفن) و بخش دعاوی مالکیت صنعتی توسط آقای ابوذر جوهری (وکیل پایه یک دادگستری) برگزار می گردد. سرفصل های مطالب این دوره به شرح زیر است:

 

بخش اول:

– اهميت، ابعاد، اقسام و مصاديق مالکيت فکری
– بررسی چگونگی حمايت بين المللی از اختراعات
– آشنايـی با معاهده همکاری ثبت اختراع PCT
– فـرآينـد ثبـت و جـستجـوی اختـراع در PCT

 

بخش دوم:

– نحوه شكايت در كپي علامت تجاري اختراع و طرح صنعتي (طرح دعوای مالکیت صنعتی)
– استراتژي دفاع حرفه اي در دعواي اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی
– رويه قضايي دادسرا و دادگاه كيفري
– مطالبه خسارت همراه با بررسي مبنايي و رويه قضايي
– نحوه دفاع کردن از اتهامات مالکیت صنعتی

 

تاریخ: 27 آبان 1397

زمان: 8:30 الی 16:30

مکان: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، برج فناوری طبقه 5

 

بیژن نصیری اعظم ابوذر جوهری دعاوی مالکیت صنعتی

 

تصاویر برگزاری کارگاه رویداد:

خیر مقدم آقای مهندس عارف، مسئول آموزش پارک فناوری پردیس
خیر مقدم آقای مهندس عارف، مسئول آموزش پارک فناوری پردیس

 

حاضرین در کارگاه مالکیت فکری
حاضرین در کارگاه مالکیت فکری

 

ارائه مطالب توسط بیژن نصیری اعظم و ابوذر جوهری
ارائه مطالب توسط بیژن نصیری اعظم و ابوذر جوهری

 

کارگاه مالکیت فکری و حمایت بین المللی از اختراعات و نحوه طرح دعاوی مالکیت صنعتی
کارگاه مالکیت فکری و حمایت بین المللی از اختراعات و نحوه طرح دعاوی مالکیت صنعتی
مطالب برای موسسه نوفن حامی محفوظ است.