منوهای نصب در پنل مدیریت

برنامه درسی دوره

برنامه درسی
تاریخچه حمایت بین المللی از اختراعات رایگان 00:15:00
آشنایی با سازمان جهانی مالکیت معنوی WIPO 00:15:00
شرکت در دوره
  • 150,000 تومان
  • 2 هفته, 6 روز
  • گواهی پایان دوره
84 دانشجو ثبت نام کرد
مطالب برای موسسه نوفن حامی محفوظ است.
X