این دوره برای آشنایی مخاطب با انواع مصادیق قابل حمایت توسط حقوق مالکیت فکری تهیه شده است.

 

این دوره در حال آماده سازی است

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

مطالب برای موسسه نوفن حامی محفوظ است.